There was a problem loading the comments.

Nivoji upravljanja

Support Portal  »  Baza znanja  »  Viewing Article

  Print

Upravljanje

Upravljanje strežnikov se ponudi na nivoju L2 in L3, kar pomeni:

L1:
Podpora sprejema klice, svetuje naročnikom in odgovarja na e-poštne zahtevke. Predstavi ponudbo in storitve, ki bodo stranki v pomoč. Pomaga tudi s tehničnimi primeri, a tehnično zahtevnejše primere preda L2 podpori.
Ključne veščine so: komunikacija, tehnično znanje o gostovanju in domenah, poznavanje ponudbe in storitev in obravnava strank.

L2:
Podpora naročnikom pomaga s tehnično zahtevnejšimi primeri. Poskuša replicirati težavo v podobnem okolju, kjer je stranka naletela na problem. Podpora podrobno razišče težavo in pride do rešitve v veliki večini primerov. Če zadeve ne odpravijo sami, posredujejo vse podrobnosti L3 podpori.
Ključne veščine, ki so potrebne so: upravljanje s strežniki, poznavanje operacijskih sistemov, poznavanje izdelkov in storitev, komunikacija, obravnava strank.
Pogostejši popravki L2 podpore vključujejo: konfiguracijske spremembe, nadgradnja strežnikov, ponovni zagon programov/strežnikov, itd. (vse kar ne zahteva spremembe v kodi)

L3:
Podpora za težje primere, ki jih ni mogoče enostavno rešiti z pred-dokumentiranimi ali znanimi rešitvami.

Nivoji podpore pri Enterprise VM


Maintenance only
Nudimo zgolj nadgrajevanje strežnika.

L2 support
Naročniku nudimo L2 in L3 podporo, kot podporo njegovim tehničnim zaposlenim vendar ne nudimo podpore končnim uporabnikom.
Podpora je namenjena naročnikom z tehničnim znanjem

L1 support
Naročniku in njegovim končnim naročnikom nudimo celotno podporo


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal

Tags

© Humanfrog