There was a problem loading the comments.

Nagradna igra Zabec Kapa 2019

Support Portal  »  Objave  »  Viewing Article

  Print
KAPE DOBIJO....POGLEJTE SI SREČNE NAGRAJENCE!

Nagradna igra se je uspešno zaključila in ker ste tako pridno komentirali ter všečkali, smo se odločili, da podarimo kar 3 x modro, 3 x sivo in 3x črno kapo!

✔️MODRO kapo dobijo: Lili Nemec Zlatolas, Ksenja Čurin in Suada Jakupović
✔️SIVO kapo dobijo: Neža Kapsl, Slavc Mlakar in Anica Šalamija
✔️ČRNO kapo dobijo: Marjana Škorjanc, Nataša Dvori in Karmen Oblak


Nagrajenci, javite se nam na info@zabec.net. Prosimo vas, da nam pustite Ime in Priimek ter vaš naslov (kamor vam bomo poslali kapo), kot naslov emaila pa napišite: Nagradna igra Zabec kapa.

Čestitke!
Prav vsem pa se zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo lepe praznične dni,
Ekipa Zabec.net_____________________________________________________________________________
Nagradna igra “
Zabec Kapa” 2019


1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Zabec Kapa” je Zabec.net d.o.o.
(v nadaljevanju Zabec). Zabec omogoča sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre, ki so navedena v nadaljevanju.


2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 10.12. 2019 do vključno 22.12.2019 (do polnoči).


3. Način sodelovanja v nagradni igri, kdo lahko sodeluje

V nagradni igri je mogoče sodelovati le preko Facebook strani Zabec.net.
- V nagradni igri “Zabec Kapa” lahko sodelujejo vsi, ki bodo v obdobju od 10.12. 2019 do 22.12. 2019 (do polnoči) pod objavo/sliko, ki bo objavljena na Facebook strani Zabec.net v komentar zapisali odgovor in bodo všečkali objavo/sliko. Med vsemi udeleženci, ki so izpolnili pogoje nagradne igre - odgovorili na vprašanje (žaljivih komentarjev, komentarjev z označevanjem drugih ponudnikov ne bomo upoštevali in bodo odstranjeni) in všečkali objavo, bomo 23.12.2019 ob 11 uri, izžrebali 3 nagrajence.

- Vsak komentar in všeček bo upoštavan samo enkrat (neglede na to kolikokrat ista oseba komenatira, vščeka objavo).

- Zaposleni v Zabec v nagradni igri ne smejo sodelovati.

- V primeru, da je oseba mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

- Stroške pošiljanja krije organizator nagradne igre, vendar le v primeru območja Slovenije. V kolikor bi se nagrada pošiljala v drugo državo, stroške pošiljanja krije nagrajenec.

- Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

- Deljenje objave, označevanje oseb (tag) in všečkanje strani Zabec.net ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


4. Nagradni sklad

Med udeleženci, ki so izpolnili pogoje nagradne igre bomo izžrebali tri nagrajence. Zaposleni v Zabec v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagradni sklad vključuje 3 nagrade, in sicer:

  • 1 x črna kapa Zabec.net
  • 1 x modra kapa Zabec.net
  • 1 x siva kapa Zabec.net

5. Žrebanje nagrad, objava nagrajencev in prevzem nagrad

- Nagrajenci bodo po izvedenem žrebanju 23.12.2019 ob 11 uri objavljeni na Facebook strani Zabec.net.

- Žrebanje bo na lokaciji Zabec.net d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana.

- O nagradah in pogojih za prevzem le teh bodo nagrajenci obveščeni na dan žrebanja na zidu Facebook strani Zabec.net. Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bodo odzvali v roku 2. dni od obvestila, jim pravica do nagrade zapade. Nagrade niso zamenljive in niso izplačljive v gotovini.

- Stroške pošiljanja krije organizator nagradne igre, vendar le v primeru območja Slovenije. V kolikor bi se nagrada pošiljala v drugo državo, stroške pošiljanja krije nagrajenec.

- Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

6. Ostali splošni pogoji sodelovanja

6.1. Zasebnost in varnost podatkov

Vsi nagrajenci v nagradni igri dovolijo Zabec uporabo posredovanih osebnih podatkov za naslednje namene: objava nagrajencev na Facebook strani (ime in priimek); posredovanje nagrade (ime in priimek, naslov). Zabec se zavezuje, da bo varoval podatke v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zabec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

6.2. O blagovni znamki

Blagovna znamka Zabec.net kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in blagovnih znamk so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva.

6.3. Spremembe pravil in pogojev igre

Zabec lahko v vsakem trenutku spremeni pravila in pogoje nagradne igre oziroma nagradno igro predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Zabec bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre objavil tako, da bodo udeleženci s spremembo ali zaključkom nagradne igre ustrezno seznanjeni.

6.4. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje spletne strani Facebook,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,

- nedostavljene pošiljke z nagradami.

6.5. Dostop do pravil nagradne igre

Povezava do pravil nagradne igre je dodana k besedilu nagradne igre.


Ta pravila začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Humanfrog