There was a problem loading the comments.

Nagradna igra Skodelica in Majica 2020

Support Portal  »  Objave  »  Viewing Article

  Print
🐸 NAGRADO DOBIJO....POGLEJTE SI SREČNE NAGRAJENCE!

Nagradna igra se je uspešno zaključila in Zabec.net se zahvaljuje vsem za komentiranje, všečlanje in tudi deljenje objave. Podeljujemo 2x Personalizirana skodelica ZGroup z želenim imenom in 2x Z-Shirt Zabec.net

Skodelico ZGroup dobita: Marko Gosar in Tomy Oman
Majičko ZShirt dobita: Zdenka Gleščič in Sofija Erlač

Nagrajenci, javite se nam na info@zabec.net. Prosimo vas, da nam pustite Ime in Priimek ter vaš naslov (kamor vam bomo poslali nagrado), kot naslov emaila pa napišite: Nagradna igra Skodelica in majica.

Čestitke!

Prav vsem pa se zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo prijeten start v jesen,
Ekipa Zabec.net


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nagradna igra “Skodelica in Majica 2020


1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Skodelica in Majica 2020" je Zabec.net d.o.o.
(v nadaljevanju Zabec.net). Zabec.net omogoča sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre, ki so navedena v nadaljevanju.


2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 17.08.2020 do vključno 07.09.2020 (do polnoči).


3. Način sodelovanja v nagradni igri, kdo lahko sodeluje

V nagradni igri je mogoče sodelovati le preko Facebook strani Zabec.net.
- V nagradni igri Skodelica in Majica 2020 lahko sodelujejo vsi, ki bodo v obdobju od 17.08.2020 do 07.09.2020 (do polnoči) pod objavo/sliko, ki bo objavljena na Facebook strani Zabec.net v komentar zapisali odgovor in bodo všečkali objavo/sliko. Med vsemi udeleženci, ki so izpolnili pogoje nagradne igre - odgovorili na vprašanje (žaljivih komentarjev, komentarjev z označevanjem drugih ponudnikov ne bomo upoštevali in bodo odstranjeni) in všečkali objavo, bomo 08.09.2020 ob 11 uri, izžrebali 4 nagrajence.

- Vsak komentar in všeček bo upoštevan samo enkrat (neglede na to kolikokrat ista oseba komenatira, vščeka objavo).

- Zaposleni v Zabec.net v nagradni igri ne smejo sodelovati.

- V primeru, da je oseba mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

- Stroške pošiljanja krije organizator nagradne igre, v območju Slovenije. V kolikor bi se nagrada pošiljala v drugo državo, stroške pošiljanja krije nagrajenec.

- Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

- Deljenje objave, označevanje oseb (tag) in všečkanje strani Zabec.net ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


4. Nagradni sklad

Med udeleženci, ki so izpolnili pogoje nagradne igre bomo izžrebali tri nagrajence. Zaposleni v Zabec.net v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagradni sklad vključuje 4 nagradd, in sicer:
  • Prva in druga nagrada: Skodelica ZGroup z želenim imenom
  • Tretja in četrta nagrada: Kratka majica (Z-Shirt) Zabec.net


5. Žrebanje nagrad, objava nagrajencev in prevzem nagrad

- Nagrajenci bodo po izvedenem žrebanju 08.09.2020 ob 11 uri objavljeni na Facebook strani Zabec.net.

- Žrebanje bo na lokaciji Zabec.net d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana.

- O nagradah in pogojih za prevzem le teh bodo nagrajenci obveščeni na dan žrebanja na zidu Facebook strani Zabec.net. Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bodo odzvali v roku 2. dni od obvestila, jim pravica do nagrade zapade. Nagrade niso zamenljive in niso izplačljive v gotovini.

- Stroške pošiljanja krije organizator nagradne igre, vendar le v primeru območja Slovenije. V kolikor bi se nagrada pošiljala v drugo državo, stroške pošiljanja krije nagrajenec.

- Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

6. Ostali splošni pogoji sodelovanja

6.1. Zasebnost in varnost podatkov

Vsi nagrajenci v nagradni igri dovolijo Zabec.net uporabo posredovanih osebnih podatkov za naslednje namene: objava nagrajencev na Facebook strani (ime in priimek); posredovanje nagrade (ime in priimek, naslov). Zabec.net se zavezuje, da bo varoval podatke v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zabec.net pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

6.2. O blagovni znamki

Blagovna znamka Zabec.net kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in blagovnih znamk so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva.

6.3. Spremembe pravil in pogojev igre

Zabec.net lahko v vsakem trenutku spremeni pravila in pogoje nagradne igre oziroma nagradno igro predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Zabec.net bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre objavil tako, da bodo udeleženci s spremembo ali zaključkom nagradne igre ustrezno seznanjeni.

6.4. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje spletne strani Facebook,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,

- nedostavljene pošiljke z nagradami.

6.5. Dostop do pravil nagradne igre

Povezava do pravil nagradne igre je dodana k besedilu nagradne igre.


Ta pravila začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Humanfrog